Członkowie KKZP w Pyrzycach.

Pyrzyce, 30.05.2017 r.

Członkowie Koleżeńskiej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Oddziale ZNP w Pyrzycach

 

Zarząd KKZP w Pyrzycach uprzejmie informuje, że z dniem 26.05.2017 r.  dokonaliśmy zmiany Banku

z PKO BP Oddział w Pyrzycach

na Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycachlogo_sgb_pyrzyce

nr obecnego konta 37 9387 0003 0000 8543 2000 0010

Prosimy o zwrócenie uwagi przy najbliższej wpłacie, by dokonać wpłaty na nasz nowy nr konta. Obecnie w okresie do 30 czerwca 2017 r. będą dwa konta, ale od dziś prosimy wpłacać na nasz nowy nr konta podany wyżej. Ponadto informujemy, że wpłaty na nasze konto dokonane w Bankach Spółdzielczych w Pyrzycach, Kozielicach,  Dolicach, Warnicach i Bielicach będą bez dodatkowej opłaty.

Już dziś możemy poinformować, że koszty związane z nowym bankiem znacznie zmniejszą opłaty za usługi bankowe ustalone na rok 2017 i umożliwią naszym członkom zmniejszenie opłat za przelewy, pełną informację przedstawimy w przyszłym roku na Walnym Zebraniu Delegatów KKZP w Pyrzycach.
Przy okazji przypominamy, że górna granica pożyczki wynosi 15 000zł przy wkładach 5000 zł, którą można rozłożyć na 25 rat.

Życzymy
słonecznych, wspaniałych, wyjątkowych i radosnych wakacji,
by nabrać sił do pracy w nowym roku szkolnym.

                                                                        Zarząd KKZP w Pyrzycach 

 

Informacja po Zjeździe Delegatów KKZP – 19.03.2015 r.

Informujemy wszystkich Członków KKZP w Pyrzycach, że skład Komisji Rewizyjnej i Zarządu KKZP nie uległ zmianie. Kadencja Organów KKZP trwa 4 lata. 

Dziękujemy za jednomyślność, za zaufanie  i wsparcie wszystkim Delegatom.

Przewodnicząca KKZP

Jolanta Günther

Aktualności

KOLEŻEŃSKA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
przy Oddziale ZNP w Pyrzycach

Aktualna informacja o Zebraniu Zarządu:
Dziękuję za udział w Walnym Zebraniu Delegatów – 06.03.2017 r.

Zapraszam Członków Zarządu na zebranie:
21.06.2017 o godz. 15:00 

Dziękujemy za udział w Zjeździe Delegatów KKZP, który odbył się

6.03.2017 r./poniedziałek/ o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Pyrzyckiego – serdecznie dziękujemy za możliwość organizacji Zjazdu

panu Stanisławowi Stępniowi – Staroście Pyrzyckiemu.
Podczas obrad przyjęto uchwałę:
udzielającą absolutorium Zarządowi KKZP za rok 2016 przyjmując sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

przypominamy – Biuro KKZP przy Oddziale ZNP w Pyrzycach
Adres do korespondencji: 74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Telefon: 91 5700136, e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl,

adres strony: http://kkzp.wpyrzycach.pl

Godziny pracy księgowej KKZP
pani Krystyny Tomaszewskiej
w poniedziałki w godz. od 9:00 do 15:00
od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

Podczas wakacji pani księgowa pracuje:

Lipiec: do godz. 11:00

Sierpień: do godz. 11:00

_____________________

ZAPRASZAMY