Członkowie KKZP w Pyrzycach.

Członkowie Koleżeńskiej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Oddziale ZNP w Pyrzycach

Zarząd KKZP w Pyrzycach uprzejmie informuje, że z dniem 26.05.2017 r.  dokonaliśmy zmiany Banku

z PKO BP Oddział w Pyrzycach

na Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycachlogo_sgb_pyrzyce

nr obecnego konta 37 9387 0003 0000 8543 2000 0010

Prosimy o zwrócenie uwagi przy najbliższej wpłacie, by dokonać wpłaty na nasz nowy nr konta. Obecnie w okresie do 30 czerwca 2017 r. będą dwa konta, ale od dziś prosimy wpłacać na nasz nowy nr konta podany wyżej. Ponadto informujemy, że wpłaty na nasze konto dokonane w Bankach Spółdzielczych w Pyrzycach, Kozielicach,  Dolicach, Warnicach i Bielicach będą bez dodatkowej opłaty.

Przy okazji przypominamy, że górna granica pożyczki wynosi 15 000zł przy wkładach 5000 zł, którą można rozłożyć na 25 rat.

Zarząd KKZP w Pyrzycach 

Aktualności

KOLEŻEŃSKA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
przy Oddziale ZNP w Pyrzycach

Aktualna informacja o Zebraniu Zarządu:
Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów – 04.03.2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Pyrzyckiego II piętro

            Zarząd Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Oddziale ZNP w Pyrzycach zaprasza na Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się 04 marca 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 1400 w sali konferencyjnej (II piętro)  Starostwa Pyrzyckiego przy ul. Lipiańskiej 4 w Pyrzycach. Zgodnie ze statutem będzie to zebranie sprawozdawcze. Prosimy o wytypowanie delegatów z Państwa Placówki i przygotowanie informacji o propozycjach zmian w działalności KKZP.

Szanownych Dyrektorów prosimy o poinformowanie delegatów o terminie i miejscu, by każda instytucja miała swojego przedstawiciela na zjeździe (§24. pkt. 3 Każda placówka i organ wymieniony w §24 pkt. 1 zatrudniająca do 20 członków KKZP wybiera 1 delegata, a gdy ponad 20 członków 2.) oraz, by wszyscy członkowie KKZP uzyskali informację o naszej działalności.

Przypominamy, że Zjazd będzie prawomocny w I terminie podanym wyżej, jeżeli weźmie w nim udział, co najmniej 50% delegatów lub w II terminie, bez względu na ich liczbę, w tym samym dniu i miejscu, ale o godz. 1415.

Serdecznie zapraszamy delegatów i dziękujemy za dotychczasową pomoc i wsparcie dla naszej działalności.

przypominamy – Biuro KKZP przy Oddziale ZNP w Pyrzycach

Adres do korespondencji: 74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Telefon: 91 5700136, e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl,

adres strony: http://kkzp.wpyrzycach.pl

Godziny pracy księgowej KKZP
pani Krystyny Tomaszewskiej
w poniedziałki w godz. od 9:00 do 15:00
od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

Podczas wakacji pani księgowa pracuje:

Lipiec: do godz. 11:00

Sierpień: do godz. 11:00

_____________________

ZAPRASZAMY