Członkowie KKZP w Pyrzycach.


Członkowie Koleżeńskiej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Oddziale ZNP w Pyrzycach 

Zarząd KKZP w Pyrzycach uprzejmie informuje, że z dniem 26.05.2017 r.  dokonaliśmy zmiany Banku

z PKO BP Oddział w Pyrzycach

na Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycachlogo_sgb_pyrzyce

nr obecnego konta 37 9387 0003 0000 8543 2000 0010

Prosimy o zwrócenie uwagi przy najbliższej wpłacie, by dokonać wpłaty na nasz nowy nr konta. Obecnie w okresie do 30 czerwca 2017 r. będą dwa konta, ale od dziś prosimy wpłacać na nasz nowy nr konta podany wyżej. Ponadto informujemy, że wpłaty na nasze konto dokonane w Bankach Spółdzielczych w Pyrzycach, Kozielicach,  Dolicach, Warnicach i Bielicach będą bez dodatkowej opłaty.

Przy okazji przypominamy, że górna granica pożyczki wynosi 15 000zł przy wkładach 5000 zł, którą można rozłożyć na 25 rat.

Zarząd KKZP w Pyrzycach