Informacja o możliwości złożenia wniosku o pożyczkę.


Informujemy, że planujemy
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Oddziale ZNP w Pyrzycach – 4 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w budynku Starostwa Pyrzyckiego.
Cel zebrania, to
1. Informacja o aktualnej sytuacji finansowej w związku ze zwolnieniem pracownika księgowości (pomimo, że musimy wyjaśnić powód zwolnienia pracownika księgowości nasza obecna sytuacja finansowa pozwala nam, by nikt nie czekał na przyznanie pożyczki, wszystkie zatwierdzone 5 .10.2021 są wypłacone, od lat w naszej kasie  przyznawane są pożyczki  1 raz w miesiącu – z pozostających funduszy na koncie zakładamy terminowe lokaty, których odsetki zasilają fundusz rezerwowy, ale w szczególnych przypadka możemy udzielić pożyczkę przed kolejnym zebraniem).
Ponadto, informujemy, że na dzień 16.10.2021 stan konta lokat terminowych, to łącznie: 300.000,00 zł, a na bieżącym rachunku mamy: 46 422,00 zł, którego stan każdego dnia zmienia się.

2. Zmiany w przepisach dotyczących kas zapomogowo-pożyczkowych od 11.10.2021 r. (dz-u-2021-1666-kasy-zapomogowo-pozyczkowe), które zobowiązują nas do zmian w statucie.

Zarząd KKZP przy Oddziale ZNP w Pyrzycach

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogą wystąpić w najbliższych miesiącach. Nie możemy w obecnej sytuacji zatrudnić osoby, która będzie pełnić dyżur przez kilka godzin w tygodniu. Zatrudniamy do prowadzenia księgowości i do informowania poprzez drogę elektroniczną (e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl).

W związku ze zmianą pracownika księgowości prosimy o składanie wniosków w punkcie Informacji w budynku Starostwa Pyrzyckiego lub w punkcie Informacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pyrzyce.

Planujemy, by do Zjazdu Delegatów 24.01.2022 r. odpowiadać na pytania członków w postaci poprzez e-mail lub list tradycyjny (pozostawić go można w Informacji czy wysłać oraz proszę pamiętać, by podać swój kontakt). Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Informujemy, że wnioski będą rozpatrywane raz w miesiącu. Zebranie Zarządu KKZP odbyło się 06.09.2021, a każde następne zawsze będzie w I tygodniu następnego miesiąca.

Planowane Zabrania Zarządu: 05.10.2021, 04.11.2021, 02.12.2021, 04.01.2022 o zmianach terminów poinformujemy.

Zainteresowanych uzyskaniem informacji prosimy o pisemne zapytanie i wysłanie tego zapytania pocztą tradycyjną lub przez e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl. Postaramy się odpowiedzieć, jak najszybciej.

                                                                             Zarząd KKZP w Pyrzycach