Informacja o zebraniu Zarządu…


Planujemy zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej naszej kasy na dzień 4.01.2022 o godz. 15.00 w biurze KKZP.
Podczas zebrania przeanalizujemy bieżącą sytuację i ustalimy termin Zjazdu Delegatów (jeszcze w styczniu 2022 r.), na którym odbędzie się przedstawienie bilansu rocznego za 2021 rok,  propozycja zmian do statutu i wybór nowych władz naszej kasy.
W  związku z tym, w każdej Placówce powinno wybrać się delegatów na kolejną 4 letnią kadencję, gdyż zgodnie z nowymi przepisami podczas zebrania następuje wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej (w załączniku można zapoznać się z przepisami dotyczącymi kas zapomogowo pożyczkowych dz-u-2021-1666-kasy-zapomogowo-pozyczkowe).

A dziś wszystkim członkom kasy i odwiedzającym naszą stronę składamy życzenia:

Niech ten nadchodzący Nowy 2022 Rok
będzie dla Nas nadzieją i czasem oczekiwania
na lepsze jutro, przywracające wiarę w dobroć tych,
którzy nas otaczają,
by udało się rozwiązać te najtrudniejsze sprawy,
na które nie mamy wpływu i nie zależą tylko od nas,
by każdy z nas cieszył się zdrowiem, szczęściem i radością…

Zarząd KKZP w Pyrzycach