Informacja po Zjeździe Delegatów KKZP


Miło nam poinformować, że obecny skład Organów KKZP, to:

Zarząd KKZP:

Przewodnicząca – Aleksandra Mikuła 
Członek Zarządu – Bogumiła Kałużna
Członek Zarządu – Małgorzata Olejniczak

Komisja Rewizyjna KKZP:

Przewodnicząca – Anna Lisowska
Członek – Maria Muchorowska
Członek – Małgorzata Zakrzewska 

Pozostałe ustalenia przedstawimy w późniejszym terminie.

Prosimy o odbiór informacji o stanie wkładów i zadłużeń na dzień 31.12.2921 oraz o samodzielne analizowanie ich stanu w kolejnych miesiącach roku.

Dziękujemy wszystkim przybyłym i prosimy o wsparcie wszystkich członków dla działalności KKZP  przy Oddziale ZNP w Pyrzycach , która jest w naszym regionie po przekształceniu w 1994, czyli już od ponad  28 lat.

Zarząd i Komisja Rewizyjna KKZP