Informacja z dnia 10-03-2020 roku.


10 marca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów KKZP w Pyrzycach.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i informujemy naszych członków o podjętej decyzji:

Od 11.03.2020 roku można ubiegać się o pożyczkę

w najwyższej kwocie 20.000,00 zł

rozłożoną maksymalnie na 25 rat.

Ponadto przypominamy, że w naszej kasie pożyczka uzależniona jest od 3 krotnej kwoty wkładów danego członka, każdy może ubiegać się o pożyczkę w dowolnej kwocie, ale nie wyższej niż 20.000,00 zł.

W razie wątpliwości proszę dzwonić (915700136) lub napisać e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl z zapytaniem.

Informujemy, że Zarząd stara się spotkać raz w miesiącu (w początkowych dniach), celem zatwierdzenia i udzielenia pożyczek lub rozpatrzenia złożonych podań. Jeśli jest nagła potrzeba rozpatrujemy wnioski i podania na bieżąco.

Dziękujemy za pomoc i współpracę wszystkim członkom i sympatykom.