Pliki do pobrania


W związku z brakiem możliwości zorganizowania zabrania Delegatów KKZP w Pyrzycach przekładamy termin zebrania na przyszły rok, czyli 2022.
Wszystkich członków informujemy o sprawozdaniu rocznym w poniższych plikach
i o propozycji budżetu na 2021 r.
Prosimy o zapoznanie się i przesłanie ewentualnych uwag do poniższego
„Stanu funduszy na dzień 31.12.2020” na e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl lub telefonicznie, nasz nr tel.: 915700136.

Serdecznie Dziękujemy za miniony rok i przepraszamy za wszelkie utrudnienia, które wynikały z obecnej sytuacji w kraju.  Wszystkie wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

Stan funduszy na dzień 31.12.2020

Budżet na 2021

Zamieszczone pliki są w formacie PDF i Microsoft WORD. Do odczytywania plików PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub FoxIt. Do odczytywania plików Microsoft Word Wymagany jest program Microsoft Word Reader lub Microsoft Word lub Open Office Write.

Statut – PDF
Statut – Word

wniosek1– PDF

wniosek15 (1)– Word

Zasiłek statutowy – PDF

Zasiłek statutowy – Word

Deklaracja o przyjęcie – PDF
Deklaracja o przyjęcie – Word

Wniosek o skreślenie z listy członków – wniosek_o_skreś_KKZP -PDF

Wniosek o skreślenie z listy członków KKZP w Pyrzycach  Wniosek o skreś_Zarząd Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Word