Zarząd i Komisja Rewizyjna


Informacja z dnia 10.01.2022

Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Oddziale ZNP w Pyrzycach

Nasz adres: 74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 

Telefon: brak

e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl

Planujmy ZJAZD DELEGATÓW

– 24.01.2022  o godz. 14.00 sprawozdawczo-wyborczy

Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że porządek zebrania będzie na stronie przed zjazdem.

Informacja z dnia 10-03-2020 roku.

10 marca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów KKZP w Pyrzycach.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i informujemy naszych członków o podjętej decyzji:

Od 11.03.2020 roku można ubiegać się o pożyczkę

najwyższej kwocie 20.000,00 zł

rozłożoną maksymalnie na 25 rat.

Ponadto przypominamy, że w naszej kasie pożyczka uzależniona jest od 3 krotnej kwoty wkładów danego członka, każdy może ubiegać się o pożyczkę w dowolnej kwocie, ale nie wyższej niż 20.000,00 zł.

W razie wątpliwości proszę dzwonić (915700136) lub napisać e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl z zapytaniem.

Informujemy, że Zarząd stara się spotkać raz w miesiącu (w początkowych dniach), celem zatwierdzenia i udzielenia pożyczek lub rozpatrzenia złożonych podań. Jeśli jest nagła potrzeba rozpatrujemy wnioski i podania na bieżąco.

Dziękujemy za pomoc i współpracę wszystkim członkom i sympatykom.

_____________________________________________________________

Walne Zebranie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze: maj 2018 r.

Podczas zebrania zaproponowano i wybrano poniższy skład Zarządu KKZP na kolejną czteroletnią kadencję (kolejne wybory w roku 2022):

Przewodnicząca:

 Jolanta Günther – Przewodnicząca KKZP w Pyrzycach

Członkowie Zarządu (4):

Elżbieta Imiela, Barbara Stachera, Lidia Wąsowicz, Anna Ziejewska

Komisja Rewizyjna:

Maria Muchorowska, Magdalena Wróblewska, Urszula Zalewska

______________________________________________________________

Walne Zebranie Delegatów  odbyło się 6 marca 2017 r. 

Informujemy naszych członków, że podczas zebrania przyjęto uchwałę o górnej pożyczce w kwocie 15 000,00 zł z możliwością rozłożenia na 25 rat.

Pozostałe warunki bez zmian.

________________________________________________________

Walne Zebranie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze: 11.03.2014 r.

Podczas zebrania zaproponowano i wybrano poniższy skład Zarządu KKZP na kolejną czteroletnią kadencję:

Przewodnicząca:

 Jolanta Günther – Przewodnicząca KKZP w Pyrzycach

Członkowie Zarządu:

Elżbieta Imiela, Barbara Stachera, Lidia Wąsowicz, Anna Ziejewska

Komisja Rewizyjna:

Maria Muchorowska, Magdalena Wróblewska, Urszula Zalewska

Budżet2014

Stanfunduszy2013kkzp-bilans