Uwaga!!! Zmiana Banku na Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach


Zmiana Banku na Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach  
Nasz nowy nr konta: 37 9387 0003 0000 8543 2000 0010